Slovenský jazyk pre cudzincov

 

Všeobecný jazyk podľa jazykových úrovní

 

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ A1-A2

 

Kamenárová, R., Tichá, H., Španová, E., Ivoríková, H., Kleschtová, Z., Mošaťová, M.: Krížom-krážom. Slovenčina A1. Bratislava: Univerzita Komenského  2007.

Kamenárová, R., Španová, E., Ivoríková, H., Balšínková, D., Kleschtová, Z., Mošaťová, M., Tichá, H.: Krížom-krážom. Slovenčina A2. Bratislava: Univerzita Komenského 2009.

Ivoríková, H., Španová ,E., Kamenárová, R., Mošaťová, M., Kleschtová, Z., Tichá, H.: Krížom-krážom. Slovenčina. Cvičebnica A1+A2 . Bratislava: Univerzita Komenského 2009.

Zebegneyová, A., Puzderová, A., Baková, B.: Hovorme spolu po slovensky A. Slovenčina ako cudzí jazyk – učebnica. Bratislava: UK Centrum ďalšieho vzdelávania ÚJOP 2007.

Zebegneyová,A., Puzderová, A., Baková, B.: Hovorme spolu po slovensky A. Slovenčina ako cudzí jazyk – cvičebnica. Bratislava: UK Centrum ďalšieho vzdelávania ÚJOP 2007.

Gábriková, A., Uličná, M.: Pracovné listy k učebnici A. Hovorme spolu po slovensky. Bratislava: UK Centrum ďalšieho vzdelávania ÚJOP 2009.

Dratva T., Buznová V.: Slovenčina pre cudzincov. Bratislava SPN 2007/lekcia 1-7/.

Barková V., Dratva T., Buznová V.: Slovenčina pre cudzincov - cvičebnica. Bratislava: SPN 2007/lekcia 1-7/.

 

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ  B1-B2

 

Kamenárová, R., Gabríková, A., Ivoríková, H., ,  Španová, E, ,Mošaťová, M., Balšínková, D., Kleschtová, Z.: Krížom-krážom. Slovenčina B1. Bratislava: Univerzita Komenského  2011.

Bortlíková, A., Maierová, E., Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky. Slovenčina ako cudzí jazyka – učebnica 1.,2. časť. Bratislava: UK Centrum ďalšieho vzdelávania ÚJOP 2008.

Bortlíková, A., Maierová, E., Navrátilová, J.: Hovorme spolu po slovensky. Slovenčina ako cudzí jazyka – cvičebnica 1.,2. časť Bratislava:UK Centrum ďalšieho vzdelávania ÚJOP 2008.

Igazová ,T, Gheorghiová,E., Kovačiková, D.: Cvičebnica slovenčiny ako cudzieho jazyka. Bratislava: Hevi 1996.
Dratva T., Buznová V.: Slovenčina pre cudzincov. Bratislava: SPN 2007/lekcia 9-14/.

Barková V., Dratva T., Buznová V.: Slovenčina pre cudzincov - cvičebnica. Bratislava: SPN 2007/lekcia 9-14/.
Steinerová, H.: Konverzačná príručka slovenčiny. Bratislava: Univerzita Komenského 2004.

 

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ  C1-C2

 

.Kol. autorov: Naše dedičstvo . Slovenčina pre pokročilých – texty.  UK Bratislava 2010.

Kol. autorov: Naše dedičstvo. Slovenčina pre pokročilých – gramatika.  UK Bratislava 2010.

Žigová, Ľ.: Komunikácia v slovenčine. Textová príručka. Bratislava: Univerzita Komenského 2007.

Vajíčková, M.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia. Bratislava: Univerzita Komenského 2005.

Žigová, Ľ: Slovenčina pre cudzincov.Gramatická a pravopisná cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského 2005.

 

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA:

 

Pekarovičová, J., Žigová, Ľ., Palcútová, M., Štefánik ,J.: Slovenčina pre cudzincov. Praktická fonetická príručka. Bratislava: Stimul 2005.

Slovacicum Súčasné Slovensko. Ed. J. Pekarovičová - M. Vojtech. Bratislava:Stimul 2006.

Mistrík, J.: Jazyk a reč. Bratislava: Mladé letá. 1999, s. 429

Kol. autorov: Dobrý deň, slovenčina. UK Bratislava 1990, s. 130

Böhmerová, A.: Slovenčina pre Vás. Perfekt, Bratislava 1996
 

Prekladač