Vzorový test na skúšku ECL pre zahraničných lekárov

Jazyková úroveň B2

Pomocou testov si môžete overiť svoje vedomosti zodpovedajúce jazykovej úrovni B2 v oblastiach čítania, počúvania, písania a rozprávania. Správne riešenie nájdete na konci každého testu.

 

Ústna skúška

a) komunikácia

Kliknite sem na zobrazenie podrobností o tejto skúške.

 

Písomná skúška

a) počúvanie s porozumením

Kandidáti musia preukázať, že rozumejú zdravotníckym textom, pacientom, rodinným príslušníkom, zdravotníckemu personálu a kolegom.

 

Kliknite sem na zobrazenie: Počúvanie s porozumením časť 1.

Správne riešenie: Počúvanie s porozumením časť 1.

 

Kliknite sem na zobrazenie: Počúvanie s porozumením časť 2.

Správne riešenie: Počúvanie s porozumením časť 2.

 

b) čítanie s porozumením

Kandidáti musia preukázať, že rozumejú lekárskym písomným textom, sú schopní primerane konať a informovať.

Kliknite sem na zobrazenie: Čítanie časť 1.

Správne riešenie: Čítanie s porozumením časť 1.

Kliknite sem na zobrazenie: Čítanie časť 2.

Správne riešenie: Čítanie s porozumením časť 2.

 

c) písomná komunikácia

Kandidáti musia preukázať, že sú schopní správne písomne  formulovať svoje myšlienky na témy, ktoré patria do ich odbornej spôsobilosti a kompetencie v cieľovom jazyku.

Písomná komunikácia trvá 90 minút.

Kliknite sem na zobrazenie: Písomná komunikácia časť 1.

Kliknite sem na zobrazenie: Písomná komunikácia časť 2.

 

 

Prekladač