Wiki - cvičné témy

Cvičné témy

Tu je uvedený zoznam tém na  precvičovanie v jazykovom kurze zameranom na lekársku komunikáciu:

 • Zdravotníctvo: nemocnice, oddelenia, jednotky a laboratóriá.
 • Základné deontologické princípy v lekárskej praxi. Povinnosti / záväzky lekára. Práva a povinnosti pacientov.
 • Všeobecné lekárstvo - lekárska prehliadka. Taxonómia diagnostického procesu.
 • Anamnéza.
 • Klinické laboratórne zariadenia. Najdôležitejšie laboratórne testy. Odber krvi.
 • Klinika pľúcnych chorôb a alergológie. Organizácia, základy, činnosti. Vyšetrenie.. Postup a nástroje.
 • Interné lekárstvo - srdcové a obehové choroby. Klinické prejavy, diagnostika, terapia. Vyšetrenie. Postupy a nástroje.
 • Interné lekárstvo - choroby tráviacej sústavy. Oddelenie gastroenterológie, hepatológie a výživy. Vyšetrenie. Postupy a nástroje.
 • Spôsoby podávania liekov. Recept. Predpisovanie liekov.
 • Klinika dermatológie a venerológie. Organizácia, základy, činnosti. Vyšetrenie. Postup a nástroje.
 • Oddelenie pôrodníctva, oddelenie gynekológie - organizácia, základy, činnosti. Vyšetrenie. Postup a nástroje. Prijatie, dokumentácia.
 • Pediatria. Najčastejšie detské choroby. Detské oddelenie - organizácia, základy, činnosti. Vyšetrenie. Postup a nástroje.
 • Krčné, nosné a ušné oddelenie. Vyšetrenie. Postup a nástroje.
 • Oftalmológia. Očná klinika. Vyšetrenie u očného lekára. Postup a nástroje.
 • Infekčné choroby. Vyšetrenie. Postup a nástroje.
 • Nervové choroby. Vyšetrenie. Postup a nástroje.
 • Ortopédia, úrazy. Ochorenia kĺbov. Ortopedické oddelenie – organizácie, základy, činnosti. Vyšetrenie. Postup.
 • Všeobecná chirurgia. Vyšetrenie. Postup.
 • Morálne a etické aspekty medicíny.
   

Sú toto pre vás dôležité témy? Ktoré by ste doplnili?

Prekladač