Slovenčina pre zahraničných lekárov

Tematická oblasť Časť Dátum vytvorenia Dátum aktualizácie
1. Nemocnica 1.1. Organizačná štruktúra nemocnice 28.06.2013 28.06.2013
1. Nemocnica 1.2. Oddelenia a medicínske odbory 14.10.2013 14.10.2013
1. Nemocnica 1.3. Lekársky personál 21.01.2014 21.01.2014
1. Nemocnica 1.4. Zdravotnícky personál 19.02.2014 19.02.2014
1. Nemocnica 1.5. Zdravotnícky materiál 25.03.2014 25.03.2014
2. Anamnéza 2.1. Všeobecná anamnéza 28.03.2014 28.03.2014
2. Anamnéza 2.2. Vybrané formuláre 14.10.2013 14.10.2013
2. Anamnéza 2.3. Rodinná anamnéza 25.03.2014 25.03.2014
2. Anamnéza 2.4. Sociálna anamnéza 11.06.2013 11.06.2013
2. Anamnéza 2.5. Aktuálna anamnéza 12.06.2013 12.06.2013
3. Vyšetrenie 3.1. Vyšetrenie 02.05.2014 02.05.2014
3. Vyšetrenie 3.1.1. Pokyny pre pacienta 17.06.2014 17.06.2014
3. Vyšetrenie 3.2. Vyšetrenie pomocou prístrojov 21.02.2014 21.02.2014
3. Vyšetrenie 3.3. Konzultácia s kolegami 14.06.2013 14.06.2013
3. Vyšetrenie 3.4. Dokumentácia 14.05.2014 14.05.2014
4. Liečba 4.1. Komunikácia s pacientom 26.06.2013 26.06.2013
4. Liečba 4.2. Sociolekt lekárov 14.05.2014 14.05.2014
4. Liečba 4.3.1. Komunikácia s kolegami 11.06.2013 11.06.2013
4. Liečba 4.3.2. Komunikácia s kolegami 11.06.2013 11.06.2013
4. Liečba 4.4. Komunikácia s príbuzným pacienta 23.06.2014 23.06.2014
4. Liečba 4.5. Oznámenie dobrých a zlých správ 23.06.2014 23.06.2014
5. Operácia 5.1. Predbežný rozhovor 24.06.2014 24.06.2014
5. Operácia 5.2. Protokol pred anestéziou 26.06.2013 26.06.2013
5. Operácia 5.3. Priebeh operácie 25.06.2014 25.06.2014
5. Operácia 5.4. Pooperačná vizita 13.08.2014 13.08.2014
6. Lieky 6.1. Druhy liekov 26.06.2013 26.06.2013
6. Lieky 6.2. Príbalový leták 28.06.2013 28.06.2013
7. Vizita 7.1. Prepúšťacia správa 20.05.2014 20.05.2014
8. Zdravotníctvo na Slovensku 8.1. Zákonné poistenie 17.12.2013 17.12.2013
8. Zdravotníctvo na Slovensku 8.2. Typológia zdravotníckych inštitúcií v SR 28.06.2013 28.06.2013
9. Ľudské telo 9.1. Tráviaca sústava 03.06.2013 03.06.2013
10. Choroba 10.1. Hnačka 26.06.2013 26.06.2013

Prekladač