Vyšetrenie: Konzultácia s kolegami

Kurz: 
Slovenčina pre zahraničných lekárov
Časť: 
3.3. Konzultácia s kolegami

Všetky cvičenia sa otvárajú v novom okne. Dávajte si pozor, či nemáte zablokované pop-up okná vo svojom prehliadači.

 

Prečítajte si text a urobte nasledujúce cvičenia.

    Kliknite sem na zobrazenie textu

 

 Cvičenie 1: Prevencia

 Označte pravdivé tvrdenia.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 Cvičenie 2: Synonymá

 Spojte synonymá.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 Cvičenie 3: Lekár a pacientka

 Dajte vety do minulého času /préteria/.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

Posudzovanie zdravotného stavu:

     Kliknite sem na zobrazenie textu

 

 Cvičenie 4: Zdravotný stav pri onkologických ochoreniach

 Tvorte genitív.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 Cvičenie 5: Pravopisné cvičenie

 Doplňte i,í/y,ý.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 

Prezenčné cvičenia:

    Tvorba viet.

    Príznaky pacienta s nádorom.

 


späť na predchádzajúcu stránku

Prekladač