Vizita: Prepúštacia správa

Kurz: 
Slovenčina pre zahraničných lekárov
Časť: 
7.1. Prepúšťacia správa

Všetky cvičenia sa otvárajú v novom okne. Dávajte si pozor, či nemáte zablokované pop-up okná vo svojom prehliadači.

 

Prečítajte si text a prezentaciu a urobte nasledujúce cvičenia.

    Kliknite sem na zobrazenie prezentácie

 

Plánované prepustenie pacienta

 

 • lekár o prepustení, prípadne o preklade na iné špecializované
  pracovisko, oddelenie, informuje pacienta a jeho rodinných
  príslušníkov najmenej 2 dni predtým
 • k prepusteniu sa pripraví kompletná dokumentácia (prepúšťacia správa)
  s termínom kontroly, ordinované lieky a zdravotnícke pomôcky na 3 dni, edukačný
  materiál o životospráve, diéte, ošetrovateľskej starostlivosti
 • po prepustení sa pacient musí s prepúšťacou správou do 3 dní hlásiť
  u svojho praktického lekára
 • v deň prepustenia pacient na recepcii zaplatí platbu za nadštandardné zdravotnícke
  služby, službukonajúca sestra zabezpečí vydanie šatstva, osobných vecí z úschovy
 • odvoz po ukončení hospitalizácie si pacient zabezpečuje sám, v prípade
  potreby službukonajúca sestra objedná na požiadanie taxík

 

 Cvičenie 1: Prepustenie pacienta

 Slová vo vetách dajte do správneho gramatického tvaru.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 Cvičenie 2: Subjektívne ťažkosti pacienta

 Opravte vo vete gramatické chyby.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 

 


späť na predchádzajúcu stránku

 

Príloha:

     Pacient v nemocnici

 

Prekladač