Operácia: Protokol pred anestéziou

Kurz: 
Slovenčina pre zahraničných lekárov
Časť: 
5.2. Protokol pred anestéziou

Všetky cvičenia sa otvárajú v novom okne. Dávajte si pozor, či nemáte zablokované pop-up okná vo svojom prehliadači.

 

Prečítajte si text a urobte nasledujúce cvičenia.

     Kliknite na zobrazenie textu

 

 Cvičenie 1: Anestézia

 Označte pravdivé tvrdenia.

             Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 Cvičenie 2: Zásady po anestézii

 Utvorte imperatív.

             Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 Cvičenie 3: Slovné spojenia                

 Utvorte vhodné spojenia.                                   

             Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 Cvičenie 4: Predoperačná príprava                

 Tvorte otázky.                                   

             Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

Bezprostredná predoperačná príprava

 1. Sestra si overí, či pacient dodržal zákaz prijímania tekutín a potravy pred operáciou.
 2. Sestra odoberie pacientovi biologický materiál na vyšetrenie podľa indikácie lekára.
 3. Sestra zabezpečí prípravu operačného poľa oholením (ak je potrebné) v čo najkratšom čase pred operáciou.
 4. Sestra odoberie pacientovi šperky, protetické pomôcky a uschová ich.
 5. Sestra po vykonaní hygieny skontroluje u pacienta stav kože, operačné pole a nechty.
 6. Sestra zabezpečí u pacienta vyprázdnenie močového mechúra tesne pred podaním premedikácie.
 7. Sestra odmeria a zaznamená vitálne funkcie.
 8. Sestra priloží pacientovi bandáž DK (kompresívne ovínadlo)
 9. Sestra aplikuje ordinovanú špeciálnu medikamentóznu prípravu.
 10. Sestra aplikuje pacientovi premedikáciu podľa zvyklostí pracoviska, poučí pacienta o vedľajších účinkoch premedikácie a po jej podaní zabezpečí bezpečnosť pacienta.
 11. Sestra zabezpečí presun pacienta z postele na ležiaci vozík a jeho šetrný odvoz na operačnú sálu s odovzdaním pacienta spolu s dokumentáciou sestre na operačnej sále.
 12. Sestra zaznamená všetky potrebné údaje do dokumentácie pacienta.
   

späť na predchádzajúcu stránku

 

Príloha:

     Informácie pre rodičov

 

Prekladač