Operácia: Predbežný rozhovor

Kurz: 
Slovenčina pre zahraničných lekárov
Časť: 
5.1. Predbežný rozhovor

Všetky cvičenia sa otvárajú v novom okne. Dávajte si pozor, či nemáte zablokované pop-up okná vo svojom prehliadači.

 

Vypočujte si nahrávku a urobte nasledujúce cvičenie.

 

 Cvičenie 1: Vypočujte si rozhovor

 Vyberte doslovné odpovede pacienta.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

Prečítajte si text a urobte nasledujúce cvičenia.

 

 

 Cvičenie 2: Polyneuropatia

 Vytvorte zmysluplné slovné spojenia.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 Cvičenie 3: Gramatické cvičenie

 Z verb utvorte verbálne substantívum.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 Cvičenie 4: Synonymá

 Vytvorte synonymické rady slov.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 Cvičenie 5: Činné príčastie prítomné

 Zmeňte súvetia.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

Prezenčné cvičenia:

  Vytvorte príbeh

 


späť na predchádzajúcu stránku

Prekladač