Operácia: Pooperačná vizita

Kurz: 
Slovenčina pre zahraničných lekárov
Časť: 
5.4. Pooperačná vizita

Všetky cvičenia sa otvárajú v novom okne. Dávajte si pozor, či nemáte zablokované pop-up okná vo svojom prehliadači.

 

Otázky lekára smerujúce k sestre na pooperačnej vizite

 1. Urobili ste záznam o prevzatí pacienta z operačnej sály?
 2. Posúdili ste u pacienta stupeň vedomia, návrat obranných reflexov a vitálne funkcie?
 3. Monitorovali ste pacientovi vitálne funkcie v pravidelných intervaloch?
 4. Podávali ste pacientovi infúzne prípravky podľa ordinácie?
 5. Monitorovali ste u pacienta príjem a výdaj tekutín?
 6. Sledovali ste u pacienta krytie operačnej rany a v prípade zavedenia drénov ich funkčnosť a charakter drenážneho obsahu?
 7. Monitorovali ste u pacienta prítomnosť bolesti a aplikovali ste mu analgetiká podľa ordinácie?
 8. Zaznamenali ste čas prvej mikcie?
 9. Zabezpečili ste pacientovi vhodnú polohu vzhľadom na operovanú časť tela?

Sestra hovorí o pacientovi na pooperačnej vizite

 1. Pacient má po prevoze z operačnej sály posúdený stupeň vedomia a návrat reflexov.
 2. Pacient má sledovaný príjem a výdaj tekutín.
 3. Pacient prijíma tekutiny a diétu podľa druhu operácie a zdravotného stavu.
 4. Pacient má zabezpečenú pomoc pri vykonávaní hygienickej starostlivosti.
 5. Pacient má sledovanú a pravidelne previazanú operačnú ranu.
 6. Pacient je pri prepustení do domácej starostlivosti poučený.
 7. V dokumentácii sú zaznamenané všetky potrebné údaje súvisiace s pooperačnou starostlivosťou o pacienta.

 

 Cvičenie 1: Pooperačná vizita

 Zmeňte vety podľa vzoru.

          Kliknite sem na zobrazenie cvičenia

 

 


späť na predchádzajúcu stránku

 

Prílohy:

     Výsledkový list 1

     Výsledkový list 2

 

Prekladač