Interkultúrna komunikácia

Chcem vidieť Slovensko- video prezentácia: http://www.youtube.com/watch?v=MSZVtNmeJOk

Prezentácia Slovenska: http://slovakiaa.meu.zoznam.sk/news/webova-prezentacia-bola-spustena/

Dejiny Slovenska: http://www.slovakiasite.com/sk/dejiny-csr.php

Stručné dejiny spisovnej slovenčiny: http://www.slovina.szm.com/pdf/dejinysj.pdf

Kam ísť na Slovensku?  Čo robiť na Slovensku?: http://www.visitslovakia.com/co-robit/

Slovenská národná  kuchyňa: http://www.tophotelierstvo.sk/gastro/domaca-kuchyna/ako-vonia-slovenska-kuchya/

Gastronómia na Slovensku: http://www.slovakregion.sk/gastronomia-na-slovensku

Slovenské príslovia a porekadlá: http://www.slovakiasite.com/sk/prislovia.php

Zvyky a tradície: http://www.migration.sk/index.php?ID=312

Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska: http://fpv.uniza.sk/orgpoz/nehmotnekd/narec.html

Prekladač