Vitajte na internetovej stránke k projektu EÚ IMED-KOMM

Niektoré informácie sú verejne prístupné bez registrácie. Dostanete sa na ne cez menu na ľavej strane. Partneri projektu si vyžiadajú vlastné prístupové dáta cez kontaktný formulár. Len takto sa dá dostať na interné stránky projektu.

StatistikaŠtatistiky návštevnosti

Štatistiky využívania našej webovej môžete získať cez tento link.

Podpora EÚ

Tento projekt bol finančne podporený Európskym spoločenstvom. Vlastníkom autorských práv na produkty vypracované v rámci projektu (webstránka, publikácie) je však výlučne konzorcium projektu. Exekutívna agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru, ako aj  Európska komisia neručia za ďalšie používanie informácií obsiahnutých v produktoch / správach / publikáciách.

Projektová a produktová databáza ADAM

S databázou ADAM majú účastníci projektov LEONARDO DA VINCI možnosť po prvýkrát v celej Európe sprístupniť širokej verejnosti svoje projekty a produkty. Odborná verejnosť a záujemcovia získavajú vďaka databáze ADAM  rozsiahlu elektronickú príručku k vzdelávacím projektom odbornej prípravy v Európe. Link: http://www.adam-europe.eu

Online-UmfrageOnline anketa k projektu IMED-KOMM-EU

Ktoré z doterajších ponúk na našej webovej stránke sú pre vás dôležité, ktoré považujte za zbytočné? Pripojte sa k našej ankete.

Kliknite sem -  anketa pre zahraničných lekárov / lekárky a študentov medicíny.

Naša ponuka Blended-Learning kurzov

Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre prácu s naším Blended-Learning kurzom zameraným na interkultúrnu lekársku komunikáciu. Pozrite sa prosím na doplňujúce informácie k Blended-Learning materiálom.

Príručka pre používateľov materiálov Blended-Learning kurzu

Príručka pre lektorov slovenského jazyka. Základné informácie o práci s Blended-Learning kurzom.

 

         Slovenčina pre zahraničných lekárov                     Iné online kurzy:
        

                            Deutsch für ausländische Ärztinnen und Ärzte

                            Deutsch für ausländische Gesundheits- und...

                            Übungen zur Patientenkommunikation

                            Imed-Komm Mu-Varna

 

 

 

 

 

 

 

Prekladač